top of page

LÄTTGYNEKOLOGI

Enklare gynekologiska ärenden som flytningar, dålig lukt, klåda och sveda hjälper vi er gärna att försöka finna orsak till och lindring för.
Vi kan också byta östrogenringar och se till prolapsringar. 
Hormonella preventivmedel kan många gånger vara en god hjälp för smärtsamma och eller rikliga menstruationen och då kan våra barnmorskor hjälpa till.
bottom of page